Kosten en voorwaarden

Tarievenlijst Orthoteam.nl per 1 januari 2018 voor patiënten niet vallend onder B en/of C.

Het is erg gevaarlijk om te generaliseren. Iedere persoon en elk gebit is natuurlijk weer anders. Toch kun je zeggen dat het merendeel van de actieve behandelingen al gauw 1½ tot 2½ jaar duurt. Daarbij een rustperiode en/of een nachtbeugelperiode niet meegerekend.

De totale kosten bedragen dan rond de € 2300,-.
Een beugelbehandeling kan echter ook langer duren. Het kan zijn dat er blijvende tanden en kiezen getrokken moeten worden en er kan bijvoorbeeld op latere leeftijd een kaakoperatie nodig zijn of implantaten.

Het kan natuurlijk ook korter duren en daardoor (veel) goedkoper zijn. Soms duurt het een jaar en heel soms enkele maanden. Het uitgebreide onderzoek moet hier uitsluitsel over geven. Tijdens de bespreking daarvan moet duidelijk worden wat voor jou de beste oplossing is.
De tarieven die berekend worden, werden tot en met 2011 bepaald door de overheid. In 2012 werd het type verrichting (prestatiebeschrijving) nog steeds bepaald door de overheid (NZa), maar mocht elke praktijk zijn eigen tarief bepalen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven weer wettelijk bepaald en dus overal in Nederland hetzelfde. Een lijst met de meest voorkomende tarieven staat op onze webste en is te zien op onze praktijk. Een overzicht van alle tarieven is te vinden op de site van de NZa (www.nza.nl)
Rond de jaarwisseling kunt u weer van verzekeraar wisselen. Om te kijken welke verzekering het beste bij u past kunt u verzekeraars ook op internet vergelijken. Bekende sites hiervoor zijn o.a. www.independer.nl, www.allesoverhetgebit.nl,www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie, de zorgvergelijker van de consumentenbond of meer hulp bij een op maat gesneden advies via dezorgverzekeringadviseur.com. In bijna alle gevallen wordt een orthodontische behandeling alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zijn ook verzekeraars die orthodontie voor volwassenen geheel of gedeeltelijk vergoeden. Soms is er een wachttijd van een jaar voordat er aanspraak op vergoeding gemaakt kan worden.

F121AEerste consult21,00
F122AVervolgconsult21,00
F124ASecond opinion99,46
F127AMultidisciplinair consult, per uur(deelbaar in eenheden van 5 min.)130,63
F125A*Maken gebitsmodellen (*excl. techniekkosten +/- €10,-)16,14
F126ABeoordelen gebitsmodellen58,28
F155AVervaardigen orthopantomogram (kaakoverzichtsfoto)28,35
F156ABeoordeling orthopantomogram16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelfoto17,76
F158A Beoordeling laterale schedelfoto49,58
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto * voor het maken wordt verwezen55,26
F411A*Plaatsen beugel categorie 1 (* exclusief techniekkosten/ +/- 60,-)108,88
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 (* exclusief techniekkosten/+/- 40-80,-)113,88
F431A*Plaatsen beugel categorie 3 (* exclusief techniekkosten/+/- 90-150,-)131,32
F441A*Plaatsen beugel categorie 4 (* exclusief techniekkosten/+/- 100-150,-)139,91
F451A*Plaatsen beugel categorie 5 (* exclusief materiaal +/- 90- 275,-) 331,00
* toeslag keramische brackets +/- 10,- per bracket; toeslag biteramps €25,-
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 (* exclusief materiaal +/- 180 - 365,-)538,44
* toeslag keramische bracktes 10,- per bracket; toeslag biteramps €25,-
F471A*Plaatsen beugel categorie 7 (Invisalign)522,53
(* exclusief techniekkosten: Teen +/- 2400,-, Full +/- 2350,- , Lite +/- 1470,-, I7 800-600,- )
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m9, per kaak90,68
F511ABeugelconsult per maand categorie 127,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 227,56
F513ABeugelconsult per maand categorie 327,56
F514ABeugelconsult per maand categorie 427,56
F515ABeugelconsult per maand categorie 531,50
F516ABeugelconsult per maand categorie 639,38
F517ABeugelconsult per maand categorie 739,38
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelmaand categorie 1 t/m 927,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 427,56
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 831,50
F533ANacontrole beugel categorie 6, 939,38
F611A Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur115,77
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren (exl. materiaalkoten +/- 70-100,-)36,07
F716A*Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur (*exl. techniekkosten +/- €40,-)24,87
F723A*Plaatsen micro-implantaat voor beugel (*exl. techniekkosten +/- €20,-)78,01
F811A*Reparatie of vervanging van beugel (*exl. techniekkosten)27,37
F812A*Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur (*exl. techniekkosten +/- € 40,-)36,07
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (*exl. techniekkosten +/- €40,-)36,07
F724APreventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min.)12,39
M10Fluoridebehandeling methode I, boven- en onderkaak27,63
A15Oppervlakteverdoving 7,18
A10Geleidings- en/of infiltratieverdoving13,81
V91Eénvlaksvulling composiet43,03
F815Averwijderen spalk per element5,53
AZBAfwezig zonder 24 uur van tevoren bericht. Per kwartier(1x per jaar coulance)15,-

Deze lijst bevat de wettelijk omschreven prestaties zoals opgesteld door de NZa die corresponderen met onze tarievenlijst.

Een complete lijst kunt vinden op www.nza.nl

Hoofdstuk 1 Consultatie en diagnostiek

Ad F121) Eerste consult

Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.

In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;

– het stellen van de indicatie tot extractie;

– het voorschrijven van oefeningen;

– het adviseren van ouders en verzorgers.

Ad F122) Vervolgconsult

Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.

In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;

– het stellen van de indicatie tot extractie;

– het voorschrijven van oefeningen;

– het adviseren van ouders en verzorgers.

Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.

Ad F124) Second opinion

Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.

Ad F125) Maken gebitsmodellen

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het behandelingsmaandtarief). Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.

Ad F126) Beoordelen gebitsmodellen

Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.

Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden.

In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan – in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 – het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het behandelingsmaandtarief.

Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.

Ad F127) Multidisciplinair consult

Het multidisciplinair consult is het gezamenlijk consult van meerdere behandelende tandheelkundige of medische disciplines waarbij de patiënt, al of niet vergezeld door ouders of derden, voor een belangrijk deel aanwezig is. Het multidisciplinair consult wordt uitgevoerd voorafgaand aan, tijdens of na een behandeling. Doel van de gezamenlijke consultatie, voorafgaand aan de behandeling, is te komen tot een eensluidende diagnose en een op de diverse facetten van de afwijking gefaseerd behandelplan, waarbij de inbreng van de verschillende disciplines op elkaar is afgestemd. Een multidisciplinair consult tijdens of na de behandeling heeft tot doel om de voortgang van het gezamenlijke behandelplan te evalueren, waar nodig bij te stellen en het vervolg van de behandeling vanuit meerdere disciplines af te stemmen. Het tarief is inclusief het mondeling of schriftelijk overleg tussen de behandelaren, dat ontstaat naar aanleiding van de consultatie van de patiënt. Het tarief van het multidisciplinaire consult is een maximum- uurtarief. Delen van het uurtarief zijn, naar rato van de feitelijk bestede tijd, te berekenen in eenheden van 5 minuten. Het multidisciplinair consult is niet bedoeld voor regulier intercollegiaal overleg.

Hoofdstuk II Röntgenonderzoek

 

Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van röntgenonderzoek in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.

Ad F155) Vervaardiging orthopantomogram

Ad F156) Beoordeling orthopantomogram

Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto(‘s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Ad F157) Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

Ad F158) Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

röntgenfoto (18×24 cm)

Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto(‘s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Ad F161) Meerdimensionale kaakfoto

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

Ad F161 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt. Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto(‘s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.

Hoofdstuk III Behandeling met apparatuur

Bij het opnieuw in behandeling nemen van een patiënt moet in redelijkheid worden beoordeeld of qua declaratie sprake is van een nieuwe behandeling dan wel van een voortgezette behandeling.

Ad F411) Plaatsen beugel categorie 1

Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F421) Plaatsen beugel categorie 2

Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F431) Plaatsen beugel categorie 3

Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator). De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F441) Plaatsen beugel categorie 4

Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F451) Plaatsen beugel categorie 5

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/labiale brackets (“normale brackets”). Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht.

Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaalen/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 5 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 87,50.

Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.

Ad F461) Plaatsen beugel categorie 6

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/ labiale brackets (“normale brackets”). Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht. Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaalen/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 6 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 175,-.

Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.

Ad F471) Plaatsen beugel categorie 7

Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. Een voorbeeld hiervan is Invisalign. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F492) Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak

Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5,6,8,9). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht bij beugels die op of na 1 januari 2012 zijn geplaatst.

Ad F511) Beugelconsult per maand categorie 1

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F512) Beugelconsult per maand categorie 2

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F513) Beugelconsult per maand categorie 3

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F514) Beugelconsult per maand categorie 4

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F515) Beugelconsult per maand categorie 5

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F516) Beugelconsult per maand categorie 6

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F517) Beugelconsult per maand categorie 7

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.

Ad F521) Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand

(beugelcategorie 1 t/m 9)

Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.

Ad F531) Nacontrole beugel categorieën 1 t/m 4

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Ad F532) Nacontrole beugel categorieën 5, 7, 8

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Ad F533) Nacontrole beugel categorieën 6, 9

Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.

Hoofdstuk IV Diversen

 

Ad F611) Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie ‘elektronische chip’ is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde

apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F612) Plaatsen intermaxillaire correctieveren

Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring.

Ad F716) Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F723) Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het microimplantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F724) Preventieve voorlichting en/ of instructie

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het

geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.

Ad F811) Reparatie of vervanging van beugel

Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F812) Herstel of vervanging van retentie-apparatuur

Het repareren of vervangen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad F813) Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst.

Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Ad M10) Fluoridebehandeling methode I

De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts één kaak: helft van het tarief). Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

Ad A15) Oppervlakte-verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

Ad A10) Geleidings- en/of infiltratie-verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

Ad V11) Eénvlaksvulling. Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij zijn op de website en in de praktijk in te zien en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld.

1- Kosten en betaling:
De kosten van behandeling, inclusief materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschie¬den. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verre¬kend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de tandarts te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.
Voor betalingen gecedeerd aan Netpoint Factoring B.V. gelden de betalingsvoorwaarden van Netpoint factoring B.V.

2-Overschrijding betalingstermijn:
Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een eerste betalingsherinnering. Voor een tweede en evt. daaropvolgende betalingsherinnering kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Indien de patiënt niet binnen 14 dagen van de eerste betalingsherinnering heeft betaald is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen danwel derden daarmee te belasten. In dat geval is de patiënt aan de tandarts de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de tandarts moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die hiervoor verschuldigd is zal worden doorberekend aan de patiënt.
Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

3-Behandeling en informatie:
Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de tandarts ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

4-Derden:
De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

5-Reclames en klachten:
Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie. Orthoteam.nl is aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT.

6-Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de tandarts.

Via Algemene voorwaarden kunt de voorwaarden uitprinten.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Orthoteam.nl streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • (röntgen)foto’s en (digitale) gebitsafdrukken
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het overleg over een behandeling met collega of verzekeraar
 • Het aanvragen en uitvoeren van een telefonisch of eConsult;
 • Het bestellen van tandheelkundige apparatuur;
 • Facturatie en uitbesteding daarvan;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken hiervoor samen met professionele ICT-bedrijven waarmee wij bewerkersovereenkomsten hebben afgesloten.
In onze praktijk hebben we een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd dat periodiek wordt geëvalueerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@orthoteam.nl  of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0223-692586. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Orthoteam.nl, Mr.Daarnhouwerstraat 1, 1787 BA Julianadorp
Tel. 0223-692586, e-mail: info@orthoteam.nl, t.a.v. W. de Vries.

Via Privacyverklaring kunt u de verklaring uitprinten.