Kosten

Je kunt behandelingen en kosten niet generaliseren. Iedere persoon en elk gebit is weer anders. Toch kun je zeggen dat het merendeel van de actieve behandelingen al gauw 1½ tot 2½ jaar duurt. Daarbij een rustperiode en/of een nachtbeugelperiode niet meegerekend. De totale kosten, inclusief vooronderzoek en nachtbeugel(s), bedragen dan rond de € 2500,-.

Het kan natuurlijk ook korter duren en daardoor (veel) goedkoper zijn. Soms duurt het een jaar en héél soms enkele maanden. Een beugelbehandeling kan echter ook langer duren. Het kan zijn dat er blijvende tanden en kiezen getrokken moeten worden en er kan bijvoorbeeld op volwassen leeftijd een kaakoperatie nodig zijn, of implantaten.

Het uitgebreide vooronderzoek moet hier uitsluitsel over geven. Tijdens de bespreking daarvan moet duidelijk worden wat voor jou de beste oplossing is, hoe lang het duurt en wat het kost. De verrichtingen en tarieven die in rekening gebracht worden, zijn bepaald door de overheid en dus overal in Nederland hetzelfde. De techniek- en materiaalkosten variëren per geval en per praktijk maar komen voor rekening van de patiënt. Wij kopen voor u zo goed mogelijk in. We vermijden onnodig duur materiaal met een fikse lobby van de industrie, zoals bijv. Speed®, Insignia®, Damon® en Invisalign®. In plaats daarvan gebruiken materialen en merken met de beste prijs-kwaliteit verhouding en bewezen effectiviteit.
Een lijst met de meest voorkomende tarieven staat op onze website en is te zien op onze praktijk. Een overzicht van álle tarieven met hun toelichting is te vinden op de site van de NZa

Rond de jaarwisseling kunt u weer van verzekeraar wisselen. Om te kijken welke verzekering het beste bij u past kunt u verzekeraars ook op internet vergelijken. Bekende sites hiervoor zijn o.a. www.independer.nlwww.allesoverhetgebit.nl, www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie, de zorgvergelijker van de consumentenbond of meer hulp bij een op maat gesneden advies via zorgkiezer.nl. In bijna alle gevallen wordt een orthodontische behandeling alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zijn ook verzekeraars die orthodontie voor volwassenen geheel of gedeeltelijk vergoeden. Steeds vaker is er een wachttijd van één of twee jaar voordat er aanspraak op vergoeding gemaakt kan worden.

Tarieven

De meest voorkomende tarieven vindt u op onze tarievenlijst. Een volledig overzicht incl. de toelichting vindt u op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Factoring

Orthoteam.nl heeft zijn declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. Netpoint Factoring zal uw declaraties eerst aanbieden aan uw zorgverzekeraar, tenzij u bij ons heeft aangegeven dat u dat niet wilt. U krijgt per post bericht over wat uw verzekeraar niet vergoedt, als dit per mail mag kunt u dat aan ons doorgeven. Het is daarom belangrijk dat de juiste gegevens bij ons bekend zijn. U kunt een (historisch) overzicht van uw declaraties inzien, downloaden en evt. direct betalen via de website www.uwdeclaraties.nl , hier vindt u ook de algemene voorwaarden en de meest gestelde vragen.

Voor bijzondere vragen en evt. betalingsregelingen kunt ook op werkdagen bij Netpoint Factoring terecht van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 0416-541509.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij zijn op de website en in de praktijk in te zien en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Orthoteam.nl streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Copyright 2024 Orthoteam | tech: dodo.nl | design: studioviv.nl