Mechie
Mondhygiëniste | Orthodontie

 

 


1979:
Afgestudeerd als mondhygiëniste aan de KU te Nijmegen.

1979 – 1984:
werkzaam Jeugdtandzorg Breda.

1984 – heden:
werkzaam als mondhygiëniste en orthodontieassistente

Lid van de beroepsvereniging NVM en vereniging Ivoren Kruis.
Ingeschreven in het KRM, kwaliteitsregister mondhygiënisten.

 

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

–  Of de praktijk de zaken goed organiseert
–  Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft
–  Of de patiënt zorg krijgt volgen de kwaliteitsnormen

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!


Copyright 2024 Orthoteam | tech: dodo.nl | design: studioviv.nl